اردبیل

 آدرس: اردبیل-شهرک کارشناسان-میدان شفاء جنب موسسه فرهنگی ولایت
تلفن: 33749503-045
نمابر: 33749508-045
پست الکترونیک: sec.ar@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdard.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۷۷