کهگیلویه و بویراحمد

 آدرس: یاسوج-بلواربویراحمد-نبش فرعی5 سالم آباد-جهاددانشگاهی استان کهگیلویه وبویراحمد
تلفن: 33236412-074
نمابر: 33236412-074
پست الکترونیک: sec.kb@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdkb.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۸