زنجان

آدرس: زنجان-بلوارملاصدرا-میدان شورا-مجتمع جهاددانشگاهی زنجان
تلفن: 33035000-024
نمابر: 33035101-024
پست الکترونیک: sec.zn@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdzanjan.ir
 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۸۰