چهارمحال و بختیاری

 آدرس: شهرکرد-میرآباد شرقی-بلوار امام خمینی (ره)-میدان جهاددانشگاهی مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری کدپستی: 8813713568
تلفن: 33380722-038
نمابر: 33380316-038
پست الکترونیک: sec.cb@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdchb.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۴۰