کردستان

 آدرس: سنندج-سه راه جهاد-سایت اداری-جهاددانشگاهی واحد استان کردستان
تلفن: 33287516-087
نمابر: 33291307-087
پست الکترونیک: SEC.KD@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdkurd.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۲