مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

 آدرس: استان البرز – کرج – کیلومتر 5 اتوبان کرج – قزوین - خروجی کمالشهر – میدان علم و فناوری - جاده شهدای جهاددانشگاهی – مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
تلفن: 34764040-026
34764041
نمابر: 34764042-026
پست الکترونیک: sec.hrc@acecr.ac.ir
وب سایت: -

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۶۰