مرکز رشد واحدهای فناور ICT

آدرس: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن – ابتدای خیابان جهاد دانشگاهی – صندوق پستی 1317-67145
تلفن: 31031-083    
نمابر: 8250808-083
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir


 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۵