مرکز رشد کشاورزی مدرن ارومیه

آدرس: ارومیه – کیلومتر 4 جاده فرودگاه – جاده فرعی کولق – مجتمع آموزش عالی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی
تلفن: 7-32417352-044
نمابر: 32417354-044
پست الکترونیک: jazb@uai.ir
وب سایت: www.uai.ir

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۰