مرکز رشد واحدهای فناور اسلام آباد غرب

 آدرس: اسلام آباد غرب - خیابان شهید مطهری – مجموعه دانشگاه پیام نور- ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور  - کدپستی 6761865111
تلفن: 45241400-083
نمابر: 45246007-083
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۸۶