مرکز رشد محلات و نیم‌ور

 

نشانی: نیم ور - خیابان امام خمینی (ره) - بلوار امام علی (ع) -مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان محلات و نیم‌ور
تلفن: 43325300-086
نمابر: 32770470-086
پست الکترونیک: info@jdroshdm.ir
وب سایت: www.jdroshdm.ir
 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۸۰