مرکز رشد محلات و نیم ور

آدرس:نیم ور – خیابان امام خمینی (ره)- بلوار امام علی (ع) – مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان محلات و نیم ور
تلفن: 43325300-086
نمابر: 32770470-086
پست الکترونیک: info@jdroshdm.ir
وب سایت: www.jdroshdm.ir
 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۸۰