مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)

 آدرس: تهران – خیابان انقلاب اسلامی خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری - شماره 72 - طبقه اول - ص پ : 987 - 13145 - کد پستی : 1315893116
تلفن: 22-66487018-021
نمابر: 66487018-021
پست الکترونیک: sec.ispa@acecr.ac.ir
وب سایت: www.ispa.ir
 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۰۱