خبرگزاری سینا پرس

تعداد بازدید:۵۹۵۸

 

نشانی: تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - روبروی تیراژه - خیابان شهید قموشی - دانشگاه علم و فرهنگ - طبقه 4 - خبرگزاری سینا پرس
تلفن: 44246747-021
نمابر: 44246747
پست الکترونیک: sinapress@ust.ac.ir
وب سایت: www.sinapress.ir