خبرگزاری سینا پرس

 آدرس: تهران-خیابان اشرفی اصفهانی-روبروی تیراژه-خیابان شهیدقموشی-دانشگاه علم و فرهنگ طبقه 4-خبرگزاری سینا پرس
تلفن: 44246747-021
نمابر: 44246747
پست الکترونیک: sinapress@ust.ac.ir
وب سایت: www.sinapress.ir

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۸۵