دانشگاه علم و هنر

 

نشانی: یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه علم و هنر - کدپستی: 891671335

تلفن: 89-38264080 (035)

نمابر: 38264092 (035)

پست الکترونیک: info@sau.ac.ir

وب سایت: www.sau.ac.ir

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۰۸