موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

 آدرس: کرمانشاه-سه راه 22 بهمن -پشت ساختمان جهاددانشگاهی
تلفن: داخلی 602 31031-083
نمابر: 38246768-083
پست الکترونیک: jdku@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdku.ac.ir

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۰۳