آذربایجان غربی

 آدرس: خیابان شهید بهشتی - دانشگاه ارومیه – جهاددانشگاهی - ص پ 168- کدپستی 57135
تلفن: 33468618-044
نمابر: 33444330-044
پست الکترونیک: sec.ag@acecr.ac.ir
وب سایت: -

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۴۸