قم

 آدرس: خیابان صفاشهر-خیابان1/1-پلاک32-ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی واحداستان قم
تلفن: 7-32859856-025
نمابر: 32859855-025
پست الکترونیک: sec.qm@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jd-qom.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۴۷