قم

 

نشانی: قم - خیابان صفاشهر - خیابان 1/1 - پلاک 32 - ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی واحداستان قم
تلفن: 7-32859856 (025)
نمابر: 32859855 (025)
پست الکترونیک: sec.qm@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jd-qom.ac.ir

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۰۷