صنعتی امیرکبیر

آدرس: تهران-خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه-دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تلفن: 66950981-021 66465392
نمابر: 66950982-021
پست الکترونیک: sec.amirkabir@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdamirkabir.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۱