صنعتی امیرکبیر

 

نشانی: تهران - خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تلفن: 66950981-021

تلفن: 66465392-021

نمابر: 66950982-021

پست الکترونیک: sec.amirkabir@acecr.ac.ir

وب سایت: www.jdamirkabir.ac.ir

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۳۳