مازندران

 آدرس: ساری- خیابان امیر مازندرانی - خیابان وصال - جهاددانشگاهی-ص پ 1667 -48175
تلفن: 21-33353520-011 33353383
نمابر: 33353382-011
پست الکترونیک: sec.mz@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdmaz.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۶۶