فارس

 آدرس: شیراز-خیابان کریمخان زند-جنب دانشکده پزشکی-حوزه ریاست جهاددانشگاهی فارس- ص پ:1463-71345
تلفن: 32335010-071
نمابر: 32305373-071
پست الکترونیک: sec.fr@acecr.ac.ir
وب سایت: www.fars-jd.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۰۷