علامه طباطبایی

آدرس: تهران- خیابان کریمخان زند - نبش آبان شمالی - سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی - طبقه اول - جهاددانشگاهی
تلفن: 3-88911001-021
نمابر: 3-88911001-021
پست الکترونیک: sec.allameh@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jatt.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۴۱