پژوهشکده علوم بهداشتی

آدرس: تهران- خیابان انقلاب - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان شهید وحید نظری - پلاک 23 - کد پستی : 1315795795 - ص پ : 1756 - 13145
تلفن: 9-66951877-021
نمابر: 66480805-021
پست الکترونیک: sec.ihsr@acecr.ac.ir
وب سایت: www.ihsr.ac.ir
 

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۲