پژوهشکده زلزله و سوانح طبیعی

آدرس: کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن  - مجتمع دانشگاه شهید باهنر - ص پ : 517-198    
تلفن: 4-33257342-034
33257561
نمابر:  4-33257342-034
 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۶۹