پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

آدرس: مشهد-میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی-سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد
تلفن: 38827139-051
نمابر: 38827139-051
پست الکترونیک: pourianfar@acecr.ac.ir imb@jdm.ac.ir
وب سایت: www.indusbiotech.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۶۷