پژوهشکده تکنولوژی تولید

 آدرس: اهواز-پردیس-جنب موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی-کوچه پژوهش-پژوهشکده تکنولوژی تولید کدپستی 84689-61396
تلفن: 33348490 33345049-061
نمابر: 33358490-061
پست الکترونیک: sec.pti@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdkhz.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۳۷