پژوهشکده محیط زیست

 آدرس: رشت - خیابان ملت - ضلع غربی باغ محتشم - خیابان شهید سیادتی - ص پ : 3114 - 41635
تلفن: 2-33364061-013
نمابر: 33364029-013
پست الکترونیک: sec.eri@acecr.ac.ir
وب سایت: www.erijd.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۷