پژوهشکده علوم پایه کاربردی

آدرس: تهران- اوین دانشگاه شهید بهشتی - ص پ : 1171- 19615
تلفن: 4-22431933-021
نمابر: 22431938-021
پست الکترونیک: sec.rias@acecr.ac.ir
وب سایت: www.rias.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۷۳