پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

 آدرس: کرج - کیلومتر 55اتوبان تهران قزوین - سه راهی سوپا - انتهای بلوار کاوش - مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی -
تلفن: 34764050-026
نمابر: 34764060-026
پست الکترونیک: sec.irdci@acecr.ac.ir
وب سایت: www.irdci.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۳۵