پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

 آدرس: تبریز-چهارراه ابرسان-بلوار هفت تیر-خیابان دو کمال-مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاددانشگاهی-طبقه ششم-پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی
تلفن: 36590262-041
نمابر: 36590261-041
پست الکترونیک: sec.as@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdas.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۲۴