پژوهشکده فرآوری مواد معدنی

  آدرس: تهران-بزرگراه جلال آل احمد-پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس ص پ :343-14115
تلفن: 882202957-021
نمابر: 88220298-021
پست الکترونیک: sec.modares@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdtm.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۶