مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 

نشانی: خیابان شهیدبهشتی - خیابان شهیدصابونچی - کوچه دهم - پلاک 12 - صندوق پستی: 161-15855
تلفن: 88525383-021
نمابر: 88525384-021
پست الکترونیک: info@ibrc.ir
وب سایت: www.ibrc.ir

تعداد بازدید:۲۱۱۷