مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

آدرس: خیابان شهیدبهشتی-خیابان شهید صابونچی-کوچه دهم-پلاک 12-صنوق پستی-15855-161
تلفن: 88525383-021
نمابر: 88525384-021
پست الکترونیک: info@ibrc.ir
وب سایت: www.ibrc.ir

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۰۲