هرمزگان

 آدرس: بندر عباس - ابتدای بلوار دانشگاه - جهاددانشگاهی استان هرمزگان - کد پستی 13145 _ 79159
تلفن: 10-33684401-076
نمابر: 33684401-076
پست الکترونیک: sec.hr@acecr.ac.ir
وب سایت: WWW.Jdhor.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۳۹