خراسان جنوبی

آدرس: بیرجند-خیابان پاسداران-خیابان قدس-صندوق پستی466
تلفن: 32223006-056
نمابر: 32222629-056
پست الکترونیک: sec.khj@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdkhj.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۷۸