خراسان جنوبی

 

نشانی: بیرجند - خیابان پاسداران - خیابان قدس - صندوق پستی: 466
تلفن: 32219014-056
نمابر: 32222629-056
پست الکترونیک: sec.khj@acecr.ac.ir
وب سایت: -

آخرین ویرایش۰۵ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۱۸