مرکزی (اراک)

تعداد بازدید:۹۹۲۵

 

نشانی: اراک - خیابان شهید بهشتی - کوچه مسجد حاج آقا صابر - جهاددانشگاهی – ص پ 716

تلفن: 32785550-086

نمابر: 32770470-086

پست الکترونیک: sec.mr@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdmarkazi.ac.ir