مرکزی(اراک)

  آدرس: اراک-خیابان شهیدبهشتی-جهاددانشگاهی-ص پ716
تلفن: 32785550-086
نمابر: 32770470-086
پست الکترونیک: sec.mr@acecr.ac.ir
وب سایت: www.jdmarkazi.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۳۲۵