موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

 آدرس: اهواز-بلوار پردیس-بلوارگلستان-انتهای بلوار پردیس-جنب دانشگاه پیام نور
تلفن: 4-33345372-061
نمابر: 33345826-061
پست الکترونیک: mjdkh@acecr.ac.ir
وب سایت: www.mjdkh.ac.ir

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۳۰۷