مرکز رشد گیاهان دارویی - کرج

 آدرس: استان البرز – کرج – کیلومتر 5 اتوبان کرج – قزوین - خروجی کمالشهر – میدان علم و فناوری - جاده شهدای جهاددانشگاهی – پژوهشکده گیاهان دارویی-  صندوق پستی مهرویلا : 369 – 31375
تلفن: 19-34764010-026
نمابر: 34764021-026
پست الکترونیک: Incubator.mp@imp.ac.ir
وب سایت: www.imp.ac.ir

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۵۲