مرکز رشد واحدهای فناور سنقر کلیایی

آدرس: شهرستان سنقر و کلیایی – کمربندی غفاری – خیابان باغستان – مدرسه اسبق امام جعفر صادق (ع) – کدپستی 6751853143
تلفن: 48421545-083
نمابر: -
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۸