مرکز رشد واحدهای فناور کنگاور

 آدرس: کنگاور – خیابان امام (ره) – جنب کانون شهید تکلو - کدپستی 6741734117 6761865111
تلفن: 48228566-083
نمابر: 48228566-083
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۰