مرکز رشد واحدهای فناور سرپل ذهاب

آدرس: سرپل ذهاب – شهرک زراعی قره بلاغ – مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و صنایع تبدیلی سرپل ذهاب – کدپستی 6771147198
تلفن: 42242435-083
نمابر: -
پست الکترونیک: info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۲