مرکز رشد فناوریهای نوین سلامت سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

 آدرس: اهواز - بلوار پردیس - بلوار گلستان - انتهای بلوار پردیس - جنب دانشگاه پیام نور
تلفن: 12-38253811-083
نمابر: 38257210-083
38250808
پست الکترونیک: -
وب سایت: -
 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۰