مرکز رشد کرمانشاه

 آدرس: کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – سه راه 22 بهمن – ساختمان جهاد دانشگاهی - صندوق پستی 1317 - 67145
تلفن: 12-38253811-083
نمابر: 38257210-083
38250808
پست الکترونیک: Sec.ks@acecr.ac.ir
 info@kti.ir
وب سایت: www.kti.ir
 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۵۵