هرمزگان

تعداد بازدید:۱۲۳۲۲

 

نشانی: بندر عباس - ابتدای بلوار دانشگاه - جهاددانشگاهی استان هرمزگان - کد پستی: 13145-79159

تلفن: 10-33684401 (076)

نمابر: 33684401 (076)

پست الکترونیک: sec.hr@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdhor.acecr.ac.ir