علامه طباطبایی

تعداد بازدید:۱۲۳۷۹

 

نشانی: تهران - خیابان کریمخان زند - نبش آبان شمالی - سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی - طبقه اول - جهاددانشگاهی
تلفن: 3-88911001 (021)
نمابر: 3-88911001 (021)
پست الکترونیک: sec.allameh@acecr.ac.ir
وب سایت: http://jatt.ir/fa