لرستان

تعداد بازدید:۱۱۲۸۳

 

نشانی: خرم آباد - میدان 22 بهمن - بلوار 60 متری دانشگاه - بین افلاک دوم و سوم - ساختمان مرکزی جهادانشگاهی

تلفن: 33212000-066

تلفن: 33231702-066

نمابر: 33212000-066

پست الکترونیک: sec.lr@acecr.ac.ir

وب سایت: http://lrs.acecr.ac.ir