دکتر جمال رحیمیان

تعداد بازدید:۳۰۱۵
دکتر جمال رحیمیان
عنوان دکتر جمال رحیمیان
سمت سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی
تلفن 021-66971561
پست الکترونیک rahimian@acecr.ac.ir
تحصیلات  
سوابق
  • معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی واحد تهران
  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ