هیات رییسه

تعداد بازدید:۲۷۸۹۳

اعضای هیات رییسه جهاددانشگاهی:   

                                                        

                                                                           دکتر حسن نایینی                        
                                                                        رییس جهاددانشگاهی             

 

   

               امیر طهرانچی                                             دکترابوالقاسم رئیسی                                 سید یوسف حسینی 
              مدیر کل حوزه ریاست                                     مدیر کل روابط عمومی                                     مدیرکل حراست

    

 

        

  دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران                                دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی                           دکتر محمدمحسن غفوریان نادرنژاد
  سرپرست معاونت پژوهش وفناوری                          سرپرست معاونت فرهنگی                         سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی 

 

  

            دکتر سید رضی آقاسیدی                                دکتر حسن فارسی                                            دکتر بهروز بادکو

 سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع     سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس       معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان ستفا