شورای علمی

تعداد بازدید:۱۴۷۰۲

اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی عبارتند از: 

دکتر حمیدرضا طیبی (رییس)

دکتر محمدرضا پورعابدی(نایب رییس)

دکتر محمدصادق بیجندی

دکتر عیسی علیزاده

دکتر ایرج فیضی

دکترسید سعید هاشمی

دکتر مهدی فیض

دکتر سعید پورعلی

دکتر سیدمحمدجواد شوشتری

دکتر محمدرضا صادقی

دکتر ژیلا صدیقی

دکتر مهشید منزوی (دبیر)