شورای علمی

تعداد بازدید:۱۸۸۷۱

اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی عبارتند از: 

دکتر حسن مسلمی نایینی (رییس)

دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران(نایب رییس)

دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد

دکتر جمال رحیمیان

دکتر ایرج فیضی

دکتر سید سعید هاشمی

دکتر سعید پورعلی

دکتر محمدرضا صادقی

دکتر ژیلا صدیقی