سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

تعداد بازدید:۱۹۳۲۳

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - تقاطع بزرگراه رسالت - دانشکده برق خواجه‌ نصیر - جهاددانشگاهی واحد خواجه‌ نصیر

صندوق پستی: 314-16315

تلفن: 88466200-021

نمابر: 88466200-021

پست الکترونیک: info@jdnasir.ac.ir

وب سایت: http://jdnasir.acecr.ac.ir