سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

تعداد بازدید:۶۸۸۸

 

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری - شماره 72

صندوق پستی: 13145585

تلفن: 66491536-021

تلفن: 66978000-021

نمابر: 66977999-021

پست الکترونیک: sec.iso@acecr.ac.ir

وب سایت: http://isojd.ac.ir/fa