چهارمحال و بختیاری

تعداد بازدید:۹۹۷۲

 

نشانی: شهرکرد - میرآباد شرقی - بلوار امام خمینی (ره) - میدان جهاددانشگاهی - مجتمع آموزشی تحقیقاتی جهاددانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری

کدپستی: 8813713568

تلفن: 33380722-038

نمابر: 33380316-038

پست الکترونیک: sec.cb@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jchb.ir