علوم پزشکی شهید بهشتی

تعداد بازدید:۱۰۰۹۱

 

نشانی: تهران - ولنجک - میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- خیایان شهید اعرابی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ساختمان شماره 2- طبقه دوم

صندوق پستی: 4631- 19395

تلفن: 4-22439872 (021)

تلفن: 9-22439865 (021)

تلفکس: 22439863 (021)

پست الکترونیک: sec.bms@acecr.ac.ir

وب سایت: http://jdsbm.ir/fa